Đầu tư EB5 và những cơ hội cuối cùng!

Chương trình trung tâm khu vực hết hạn vào 07.12.2018. Vậy nhà đầu tư có nên quyết định đầu tư hôm nay ?

Tuần tới, chương trình EB5 trung tâm khu vực sẽ tùy thuộc vào sự tái gia hạn chương trình. Nếu được tái gia hạn lần nữa, chương trình EB5 sẽ là một phần trong gói ngân sách Chính phủ Quốc hội cho năm tài chính 2019.

Mặc dù, vấn đề di trú đang là mối quan tâm lớn; tuy nhiên vấn đề thay đổi chương trình EB5 trung tâm khu vực vào ngày hết hạn 7 tháng 12 sẽ không là ưu tiên đầu của chính phủ hiện tại. Chính phủ đang đặt ưu tiên cho vấn đề bức tường tại biên giới Mexico và tổng thống thậm chí đe dọa đóng cửa chính phủ nếu vấn đề ngân sách cho bức tường biên giới không được giải quyết trong gói ngân sách sắp tới.

Các chuyên gia ngành EB5 kỳ vọng chương trình sẽ được gia hạn đến tháng 9.2019. Vậy thì tại sao nhà đầu tư nên quyết định đầu tư ngay hôm nay?

Tuy chương trình có nhiều khả năng được gia hạn không thay đổi, tuy nhiên vẫn còn nhiều khả năng chương trình trong giai đọan gia hạn ngắn hạn này sẽ tiến hành một số thay đổi quan trọng :
• Tăng mức yêu cầu đầu tư tối thiểu
• Xóa bỏ hạn mức hồ sơ dành cho mỗi quốc gia
• Yêu cầu khó hơn về khu vực ưu tiên thu hút đầu tư

Đặt ngay 1 suất đầu tư EB5 cho gia đình bạn và lấy ngày ưu tiên thụ lý hồ sơ trong giai đoạn chương trình gia hạn ngắn hạn có thể đem lại nhiều lợi ích lớn, đặc biệt khi mức đầu tư tăng lên từ $500,000 thành $1,350,000.

Hôm nay, thứ 2 ngày 3 tháng 12.2018, các lãnh đạo quốc hội và các viên chức Nhà Trắng đã đồng ý gia hạn 2 tuần kỳ hạn cuối 7 tháng 12 kéo dài đến ngày 21 tháng 12 cho việc chuẩn bị lễ tang cựu tổng thống Bush. Hạ Viện và Nghị Viện dự kiến thông qua kỳ hạn mới 21 tháng 12 trong tuần này.

Hiệp hội đầu tư Mỹ IIUSA cũng đang làm việc với lãnh đạo quốc hội hướng đến gia hạn chương trình EB5 dài hạn, nếu cần thiết, gia hạn chương trình ngắn hạn. Hiện, IIUSA nhận được nhiều tín hiệu từ các lãnh đạo quốc hội cho thấy chương trình sẽ một lần nữa được gia hạn ngắn hạn.