Category Archives: Tin tức định cư

Đầu tư EB5 và những cơ hội cuối cùng!

Chương trình trung tâm khu vực hết hạn vào 07.12.2018. Vậy nhà đầu tư có nên quyết định đầu tư hôm nay ? Tuần tới, chương trình EB5 trung tâm khu vực sẽ tùy thuộc vào sự tái gia hạn chương trình. Nếu được tái gia hạn lần nữa, chương trình EB5 sẽ là một phần […]