ĐĂNG KÝ

 

EB-5 là gì?

EB-5 (Employment Base Fifth) là một trong những chương trình giúp nhà đầu tư có được thẻ xanh Mỹ nhanh và an toàn nhất, với chi phí khoảng 600.000 USD.

Tham gia chương trình EB-5 nhà đầu tư sẽ nhận được Thẻ xanh định cư Mỹ dưới dạng thường trú nhân cho cả gia đình (vợ hoặc chồng, và các con dưới 21 tuổi chưa lập gia đình). Với thẻ xanh thường trú nhân, mỗi người tham gia sẽ được hưởng các quyền lợi như một công dân Mỹ thực thụ.

Đối tượng đầu tư:

  • Tất cả các nhà đầu tư có khả năng tài chính, có nhu cầu định cư Mỹ

  • Không giới hạn về độ tuổi

  • Không yêu cầu về ngoại ngữ

  • Không yêu cầu có công ty kinh doanh hoặc kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp

  • Không cần trực tiếp quản lý công việc đầu tư hàng ngày

Các loại hình đầu tư EB-5:

  • Tự đầu tư: Thành lập công ty mới hoàn toàn hoặc mua lại cơ sở kinh doanh đang hoạt động. Với diện này, nhà cần đầu tư 1.000.000 USD/suất và tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho công dân hoặc thường trú nhân Mỹ trong vòng 02 năm liên tiếp.

  • Đầu tư uỷ thác (gián tiếp): Thông qua Regional Centers nhà đầu tư đầu tư vào công ty hoặc dự án được sự chấp thuận của Chính phủ Mỹ với vốn đầu tư 500.000 USD/suất.

 

Chứng minh nguồn gốc số tiền đầu tư:

  • Thu nhập từ lợi nhuận doanh nghiệp

  • Thu nhập cá nhân: tiền lương, tặng, cho, thừa kế….

  • Từ bán bất động sản, chứng khoán, cổ phiếu…

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp!

TƯ VẤN NGAY

Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong 15 phút.