ĐĂNG KÝ

 

 

 

 

A. GIỚI THIỆU

“Start-Up Visa” là chương trình nhận thẻ thường trú nhân định cư Canada dành cho những doanh nhân đang có ý tưởng kinh doanh. Những ý tưởng đó phải hội đủ tiêu chuẩn:

 • Sáng tạo;
 • Có thể tạo ra việc làm cho người Canada;
 • Có thể cạnh tranh trong quy mô toàn cầu;
 • Được hỗ trợ từ một trong những tổ chức được chính phủ Canada chỉ định.

THUẬN LỢI:

 • Không cần chứng minh tài chính;
 • Thời gian xét duyệt nhanh: 12 – 16 tháng;
 • 3 – 5 đương đơn độc lập có thể tham gia cùng một dự án;
 • Nhận thẻ thường trú nhân Canada tại Việt Nam.

KHÓ KHĂN:

 • Nếu 3 – 5 người cùng tham gia một dự án, thì chỉ được 1 người đại diện nhóm thuyết trình ý tưởng của dự án.
 • Nếu việc việc thuyết trình thất bại, thì toàn bộ những thành viên còn lại của dự án cũng sẽ bị từ chối.

B. QUY TRÌNH

Thẩm tra hồ sơ => Làm việc với cơ quan được chỉ định => Nộp đơn xin Thẻ thường trú nhân / Nộp đơn xin Giấy phép làm việc * => Sang Canada => Thiết lập kinh doanh

BƯỚC 1: THẨM TRA HỒ SƠ

a. Hồ sơ được chọn phải hội đủ điều kiện sau:

 • Đương đơn là chủ doanh nghiệp, hoặc có cổ phần trong doanh nghiệp từ 10% – 100%;
 • Doanh nghiệp vẫn đang hoạt động, có lợi nhuận, đóng thuế đầy đủ;
 • Trình độ tiếng Anh: CLB5 (Tương đương IELTS General 5.0 – Nghe 5.0 – Đọc 4.0 – Viết 5.0 – Nói 5.0);
 • Sức khỏe tốt;
 • Không có tiền án tiền sự;
 • Dự án sẽ được thực hiện tại tất cả các tỉnh bang của Canada, ngoại trừ Quebec;
 • Nhận được thư hỗ trợ từ tổ chức do chính phủ Canada chỉ định (designated organization)
 • Có tài chính (đủ cho gia đình sinh sống ở Canada trong 6 tháng đầu tiên)

Bảng tham khảo về tài chính yêu cầu:

Số người trong gia đình Tài chính yêu cầu (Đô Canada)
1 $12,669
2 $15,772
3 $19,390
4 $23,542
5 $26,701
6 $30,114
7 $33,528
Cho mỗi thành viên gia đình đi kèm $3,414

 

b. Yêu cầu khác về Doanh nghiệp tại Canada

Sau khi các Đương đơn nhận được thư hỗ trợ từ tổ chức do Chính phủ chỉ định:

– Mỗi Đương đơn phải sở hữu ít nhất 10% trở lên số phiếu có quyền biểu quyết gắn liền với tất cả cổ phiếu của doanh nghiệp đang lưu hành tại thời điểm đó;

– Các Đương đơn và tổ chức được chỉ định cùng nắm giữ trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết gắn liền với tất cả cổ phiếu của doanh nghiệp đang lưu hành tại thời điểm đó.

Tại thời điểm các Đương đơn nhận được thường trú nhân:

– Đương đơn phải trực tiếp quản lý doanh nghiệp tại Canada;

– Doanh nghiệp được thành lập tại Canada;

– Việc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra tại Canada.

c. Các cơ quan, tổ chức được Chính phủ chỉ định

Là cơ quan, tổ chức được Chính phủ Canada phê duyệt, chỉ định để đầu tư và/hoặc giúp đỡ các nhà đầu tư (Đương đơn) thực hiện việc quản lý kinh doanh tại Canada.

Là cơ quan, tổ chức sẽ chọn ra những đề xuất kinh doanh có tiềm năng và đánh giá sự thành công của đề xuất đó.

Có 3 dạng cơ quan, tổ chức như sau:
– “Venture Capital Funds”: Đương đơn thuyết phục được một hoặc một nhóm kinh doanh đầu tư số vốn tối thiểu là 200.000 USD vào dự án.
– “Angel Investor Groups”: Đương đơn thuyết phục được một hoặc một nhóm nhà đầu tư đầu tư ít nhất 75.000 USD vào dự án.
– “Business Incubators”: Là những cơ quan, tổ chức không góp vốn đầu tư vào dự án; họ đóng vai trò như người tư vấn viên, lắng nghe, hướng dẫn việc thành lập doanh nghiệp và điều hành doanh nghiệp tại Canada. (Việc tư vấn có tính phí).

BƯỚC 2: LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

a. Trách nhiệm của Đương đơn:

 • Cung cấp giấy tờ theo yêu cầu của chương trình
 • Chuẩn bị ý tưởng kinh doanh thuyết phục
 • Sẵn sàng tham gia các khóa huấn luyện để tham gia buổi phỏng vấn với các tổ chức được Chính phủ chỉ định

b. Trách nhiệm của TNP:

 • Hỗ trợ đánh giá khả năng hồ sơ;
 • Hỗ trợ tìm ra những ý tưởng kinh doanh sáng tạo;
 • Liên hệ với các Đương đơn có cùng chung ý tưởng để thành lập nhóm dự án;
 • Liên hệ với tổ chức được chỉ định để tìm ra phương án hỗ trợ;
 • Cung cấp các lớp học hỗ trợ cho Đương đơn chuẩn bị thuyết trình để thuyết phục tổ chức được chỉ định;
 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ để nộp cho tổ chức được chỉ định để xin thư đồng ý hỗ trợ.

BƯỚC 3: NỘP HỒ SƠ XIN THẺ THƯỜNG TRÚ NHÂN (PR) VÀ GIẤY PHÉP LÀM VIỆC

a. Xin thẻ thường trú (PR)

– Chi phí

Phí nộp đơn: 1.540 CAD

Nếu bao gồm thêm vợ/chồng hoặc đối tác: 1.040 CAD

Con cái đi kèm: 150 CAD/trẻ

– Thời gian xét thường trú nhân trung bình là: 12 – 16 tháng

– Việc cần làm:

Cung cấp dữ liệu sinh trắc học

Khám sức khỏe

Cung cấp Lý lịch tư pháp

b. Xin Giấy phép làm việc ngắn hạn (Temporary Work Permit)

– Đương đơn nộp đơn xin Giấy phép làm việc ngắn hạn trong khi chờ nhận được thẻ thường trú.

– Giấy phép làm việc có giá trị 1 năm.

– Vợ/chồng và con cái có thể đi kèm sang Canada phải nộp đơn xin Giấy phép làm việc (Work Permit) hoặc Giấy phép du học (Study Permit).

– Đây là bước không bắt buộc, có thể nhận thẻ Thường trú nhân tại Việt Nam trước khi sang Canada.

BƯỚC 4: SANG CANADA (Sau khi nhận được thường trú nhân)

BƯỚC 5: THIẾT LẬP KINH DOANH TẠI CANADA

 • Điều hành hoạt động quản lý kinh doanh tại Canada
 • Doanh nghiệp được thành lập tại Canada
 • Việc kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra tại Canada

 

Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0888 27 04 78

Liên hệ trực tiếp văn phòng: TNP Group – Lầu 2, Số 117 Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM

 

 

 

 

TƯ VẤN NGAY

 

Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong 15 phút.